BW Bank

BW Bank - Değer Kavramı Yeniden Tanımlandı.

cxLoyalty ve BW-Bank, banka müşterilerinin bağlığını bir ek program ile sağlamak üzere 16 yıldan uzun süredir iş birliği içerisinde bulunuyor: Müşteriye sunulan 4 kademeli geliştirilmiş banka hesap paketleri; cxLoyalty tarafından sağlanan ve yerel çözüm ortaklarında geçerli olan seyahat, hobi, avantaj ve indirim konularında ayrıcalıklar ile kombine edildi ve kredi kartı, sigorta ve emeklilik gibi banka hizmetlerine ek güvence sağlandı.

  • Müşteri motivasyonlarını anlamak ve hedef müşteri tabanına hitap edecek ayrıcalıkları tespit etmek amacıyla sürekli iş birliği içinde çalışan cxLoyalty ve BW-Bank, müşterilere ve hissedarlara sunulan değeri zaman içinde dengelemek amacıyla, yaptıkları teklifleri yeniledi.
  • Müşteriye sunulan ek program, aşağıdaki hizmetleri de kapsayacak şekilde BW-Bank adına cxLoyalty tarafından yönetilmektedir: cxLoyalty kaynaklı ayrıcalıkların müşteriye sunulması, yönetilmesi ve yerine getirilmesi; programın başlıca portalı ve hizmet platformu olan İnternet sitesinin kurulması ve yönetilmesi; telefon hizmetleri; dergi ve bülten iletişimi ile programın tanıtılması ve pazarlama faaliyetleri ile müşterilerin İnternet kullanımına yönlendirilmesi, üst kademe ürünlerin pazarlaması ve ayrıcalıklardan faydalanılmasının teşvik edilmesi.
  • Programın başlatıldığı 2000 yılından bu yana BW-Bank’ın yeni müşterilerinin bankadan ayrılma oranı %50 azaldı.Portföy daha sonra büyüyerek BW-Banka müşterilerinin %60’ını kapsadı.

 

Önemli göstergeler

  • Program başladığından bu yana müşterilerin bankadan ayrılma oranı %50 düşürüldü.
  • Müşteri tabanının %60’dan fazlasına ulaşıldı.

BW Bank logo. Affinion ve BW Bank. müşteri bağlılığı
Bir müşteriyi elde tutmak, yeni müşteri kazanmaktan her zaman daha ucuzdur. Bu nedenle BW Bank'ın uzun yıllardır devam eden ve yüksek oranda müşteri bağlılığı sağlayan müşteri programlarının çok değerli olmasının nedeni budur.