Medyum Nedir?

Medyum, genel olarak doğuştan gelen birtakım sezgi ve yetilere sahip olan kişidir. Sahip oldukları yetenekleriyle ruhlar alemi denilen alanla telepatik olarak bir bağlantı kurabilir. Bu kişilerin zaman farkı olmadan ve hiçbir nesne veya objeye gereksinim duymadan dünya dışı alanlarla etkileşime geçtiği iddia edilir.

Özellikle canlı olarak yaşayan kişilerle yaşamda olmayanlar arasında bir iletişim kurdukları bilinir. Medyumluğun ortaya çıkışı, bulunduğumuz zamandan çok daha eski dönemlere dayanmaktadır. Ancak günümüz bilgisi itibariyle bunun özellikle 17.Yüzyıldaki Fransız ekolüyle başladığı sanılmaktadır.

Medyumluk konusuna yaklaşımlar geçmişten günümüze kadar hep farklı yapılar içerisinde olmuştur. Bazıları bu durumun çok önemli bir hüner olmadığını düşünür. Bazılarınınsa bu durumun varlığına inancı pek güçlü değildir.

Medyumluk yeteneğine sahip olan kişiler arasında da birtakım sınıflandırmalar vardır. Çünkü medyumlar güçlerini kullanabilmek konusunda birbirlerinden farklı dinamiklere de sahip olabilmektedirler. Genel olarak yapılan bu sınıflandırmalar tezahür yönü, idrak ve irade yönü olarak iki grupta yer alır.

Medyumluğun Tezahür Yönü

Tezahür yönünden medyumluk kendi içerisinde fiziksel ve zihinsel medyumluk olarak farklı bölmelere ayrılır. Fiziksel yönden medyumlukta paranormal olaylar, telekinezi, demateryalizasyon ve levitasyon gibi yaklaşımlar ön plana çıkar.

Zihinsel yönden medyumluktaysa daha çok yazı ve sözlerle ifade edilen durumlar vardır. Bu güce sahip kişi de yine ruhlarla iletişime geçip bu konuda bilgi alış verişleri içerisinde olabilir.

Medyumluğun İdrak ve İrade Yönü

Medyumluk yeteneğine sahip kişilerde kullandıkları güç bakımından da önemli ayrımlar oluşur. İdrak ve irade yönünden sınıflandırmalar da bu ayrımlar içerisinde yer alır.

  • Mekanik güçte medyumlar
  • Sezgisel güçte medyumlar
  • Otomatik güçte medyumlar

Dünyasal anlayışlarına ve yeteneklerine bağlı olarak medyumlar idrak ve irade yönünde bu şekilde bir sınıflandırmaya sahip olurlar.

Sezgisel Güçte Medyumlar

Sezgisel medyum gurubunda yer alan ilgili yeteneğe sahip medyum, genel olarak yaptığı işlerin farkında olan kişidir. Birçok şeyin onun iradesi sayesinde meydana geldiğine dair bir öngörüye sahiptir. Sezgisel medyum tanımlaması yapılan özel yetenekli kişiler genel olarak bu kategori içerisinde yer alır.

Mekanik Güçte Medyumlar

Mekanik medyumlukta durum biraz daha farklı olmaktadır. Çünkü bu seçenek grubunda yer alan medyumlar kendi iradeleriyle olmamakla birlikte daha çok mekanik ve otomatik bir şekilde hareket edilen yapı içerisinde olurlar.

Otomatik Güçte Medyumlar

Bu medyumluk seçeneğindeyse medyumların hareketlerine dair bir idrake sahip olma durumları söz konusudur. Bunun genel olarak farkındadırlar. Ancak diğer taraftansa iradeleri görülmemektedir.

Medyumların Gücünü Kullanmaları

Medyumlar, birçok farklı duruma bağlı olarak güçlerini harekete geçirebilmektedirler. Özellikle bu kapsamda aşk büyüsü, soğutma büyüsü veya bağlama büyüsü gibi unsurlar üzerinde kendi güçlerini ortaya koyabilirler.

Medyumlar genel itibariyle güçlerini kullanma konusunda birtakım hususlar çerçevesinde kendilerini harekete geçirirler. Bu doğrultuda altıncı hislerini kullanarak, kulaklarında duydukları sesleri bilgiye dönüştürerek veya tırnağa bakarak bilgi aktarımları içerisinde olurlar.

Similar Posts

Bir yanıt yazın