Medyumlar Nasıl Çalışır?

İnsanların çoğu ruhsal ya da manevi yönden sıkıntılar duyabilirler. Bunun içinde bazen desteğe ihtiyaçları vardır. Böyle durumlar için medyumlar yardıma koşmaktadır. Medyum, metafizik konular hakkında bilgi sahibi olan ve bu alandaki konularla ilgilenen kişilere denir. Medyumlar sahip oldukları bilgilerini fayda sağlamak amacıyla kullanırlar. Bunu yaparken de tamamen profesyonel olarak çalışırlar. Medyumlar doğuştan bir yeteneğe sahip olduğu gibi, kendilerini sonradan da geliştirebilirler. Gerçek medyum olan kişiler metafizik alanı daha kolay algılayabilirler. Yönlendirmelerini yaparken de bundan destek alırlar. Her medyum aynı yeteneğe sahip değildir.

Medyumların Çeşitleri Nelerdir?

Medyum idrak idare ve tezahür alanı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Göstermiş oldukları belirtilere göre fiziksel ya da zihinsel olarak sınıflandırabilmek mümkündür. Fiziksel medyumlar telekinezi yeteneğine sahiptir. Olağanüstü olaylara müdahale edebilirler. Hiç bir ruhsal irtibatları yoktur. Fiziksel medyumlar, bedensiz bir varlığı cisme büründürerek madde halinden çıkarabilirler.

Zihinsel medyumlar ise, ruhlarla iletişim kurarak bilgi alışverişi gerçekleştirebilirler. Aldıkları mesajları yazarak aktarabilirler. Zihinsel medyumlar kendi içerisinde 3 gruba ayrılırlar. Bunlar sezgisel, otomatik ve mekanik olarak ayrılırlar. İdrak ettiği durumları kendi iradesiyle yaptığını biliyorsa buna sezgisel medyumluk denir. Otomatik medyumlar hareketleri idrak ederler. Mekanik medyumlar ise hepsinden farklı olarak kendi iradesi dışında hareket ediyor gibi görünmektedir.

Medyum Ne İşe Yarar?

Medyumlar Hangi Konularda Yardımcı Olurlar?

Medyumlara birçok konu için başvurulabilmektedir. Gideni geri getirme büyüsü, kısmet açma, dil bağlama büyüsü gibi konularda medyumlara başvurulabilir. Medyumlar bu konularda gizli ilimlerini kullanırlar. Geleceği göremezler fakat yorumlar yaparak analizler yapabilirler. Büyü bozmak ya da büyüden kurtarmak için gizli ilimlerine başvururlar. Diğer dünyayla iletişim kurarak insanlara yardımcı olmaya çalışırlar. Manevi yönden sıkıntıların gitmesini sağlarlar. Yaşanacak ya da yaşanan olayları duru yetenekleri ile görerek bunları söyleyebilirler. Medyumların yardımcı olduğu konular insanlığın kötülüğü adına değildir.

Medyumlar Hangi Özellikleri Taşırlar?

Bir kişiye medyum diyebilmek için o kişinin bazı özellikleri taşıması gerekir.

 • Medyumlar doğuştan yetenekli olduğu gibi sonradan da kendini geliştirerek medyum olabilirler.
 • Doğaüstü konuları kolay bir şekilde algılayabilirler.
 • İnsanlar arasında aracılık görevi üstlenebilirler.
 • Telepati yetenekleri çok üst seviyededir.
 • Kozmik yaratıkları görme ve onlarla iletişim kurma becerileri vardır.
 • İnsanları ve nesneleri etki altına alarak onları yönlendirebilirler.
 • Dünyadaki bedenini terk etmiş varlıklarla da iletişim kurabilirler.
 • Gerçek medyumlar Arapçayı ana dilleri gibi bilirler.
 • Gök bilimcilik konusunda uzmandırlar. Olayların gidişatı hakkında kimsenin bilmediği şeyleri bilebilirler.
 • Gökyüzü hareketlerini anlayarak gökyüzü hakkında yorumlar yapabilirler.
 • Kullanılan büyü malzemeleri ve bunların etkileri hakkında bilgi sahibidirler.
 • Bitki bilimi üzerinde uzmanlık yapmaları gerekir. Bazı büyüler nadir bulunan ve zehirli bitkiler ile yapılmaktadır.

Bunun için konuya hakim olmaları gerekir. Medyumlar özelliklerini insanlardan kazanç sağlamak ya da kötülük yapmak için kullanmazlar. Bu özellikleri taşıyan kişilere medyum denilebilmektedir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın